פורטל אשכול - איכות חיים במועצה אזורית אשכול, עסקים, חדשות, קהילה, תרבות ופנאי
  ראשי
תוכנית המנויים תשע"ב 2011 - 2012

מוקד אשכול
פעיל 24 שעות
חירום - פרטי התקשרות בשעת חירום לשימושכם

טלפון: 08-9966333
moked@moked-matara.co.il

מים - מקרי חירום ומחוץ לשעות הפעילות:
יהושע, אחראי מים - 0523575242


דף מידע כללי, רשימת טלפונים של מחלקות המועצה ופרטים נוספים לשירות הציבור
הדף בבנייה